Szanowni Państwo, Internauci, mieszkańcy miasta,
grupa członków TMZZ zamierza kontynuować odwiedzanie w konkretnych stałych dniach złotoryjskich miejsc pamięci. Nowością jest powiadomienie o tym szerszych kręgów społeczeństwa Złotoryi. Podając do wiadomości poniższy terminarz zachęcamy by mimo zbiorowej formy, realizować osobisty, indywidualny, obywatelski odruch wynikający z wewnętrznej potrzeby.

Oto terminy i miejsca:

A.    1 sierpnia, godz. 17 00 Wybuch Powstania Warszawskiego.
Spotkanie przy grobie RYSZARDA KRÓLIKOWSKIEGO – Powstańca Warszawskiego: główna aleja, prawa strona, 50 m od kościoła.

B.    16 października, godz. 17 00 Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża.
Spotkanie na Ścieżce św. Jadwigi, przy drzewku nr 19 – buk „Jan Paweł II”.

C.    27 grudnia, godz. 13 00 Wybuch Powstania Wielkopolskiego.
Spotkanie przy grobie ANDRZEJA FIKSY – Powstańca Wielkopolskiego: kwatera dziecięca.

Powaga i szacunek tych miejsc wyklucza organizowanie tu zgromadzeń wiecowych – najwyżej przypomnienie sylwetek bohaterów. Ma być medytacja, kontemplacja, indywidualna modlitwa, znicz.
 
AM/MN                                                                                                    Organizatorzy