Stare powiedzenie mówi, że lepiej późno niż wcale! Z lekkim opóźnieniem, ale kolejny raz ogłaszamy, że mają Państwo okazję wyróżnić aktywistów, pasjonatów, społeczników ze swojego środowiska, zgłaszając ich kandydaturę do Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2017.  Przypominamy, że wyróżnienie obejmuje wyłącznie działania zrealizowane w ubiegłym roku. Tym razem wprowadziliśmy modyfikacje, polegające na drobnych zmianach w regulaminie oraz przygotowaniu karty kandydata, którą należy dostarczyć do siedziby redakcji „Echa Złotoryi” (ul. Szkolna 1, 59-500) lub przesłać drogą internetową.

Na naszej stronie www.tmzz-zlotoryja.pl zamieszczona jest karta zgłoszenia do wydruku i karta zgłoszenia do elektronicznego wypełnienia oraz zmieniony regulamin (również na facebookowym na fanpag'u „Echa Złotoryi”).
Możliwe jest także elektroniczne wypełnienie karty - przez wypełnienie następującego formularza: TU KLIKNIJ.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 marca br.
Joanna Sosa-Misiak