Serdecznie zapraszam członków TMZZ na walne zebranie sprawozdawcze
w dniu 19 marca br., w I terminie na godz. 17.00, a w II terminie 17.15,
które odbędzie się w sali konferencyjnej PODN i PPP (Bacalarus).

Prezes TMZZ - Aleksander Borys