Zarząd TMZZ serdecznie zaprasza członków i sympatyków na uroczyste obchody
XXX-lecia Towarzystwa  Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,
które odbędą się 15 listopada 2017 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodek Kultury i Rekreacji

w programie spotkania:
Powitanie gości
Informacja o działalności TMZZ
Wystąpienia zaproszonych gości
Podziękowania
Część artystyczna (chór Bacalarus)
Zwiedzanie wystawy
Poczęstunek