25 kwietnia 2017r. przedstawiciele TMZZ: Kazimiera Tuchowska, Wioleta Michalczyk, Krystyna Rybicka, Alfred Michler, Aleksander Borys i Józef Banaszek mieli  zaszczyt uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym  pani Jutty Graeve-Wölbling. Zostaliśmy zaproszeni do  Dobkowa, do restauracji Villa Greta, gdzie wieloletnia przyjaciółka Towarzystwa,  od 2011r. jego członek honorowy, obchodziła swoje 90-e urodziny.

Dokładnie 90 lat temu urodziła się w Świerzawie, tam też spędziła dzieciństwo i młodość.  W Złotoryi uczęszczała do gimnazjum: Schwabe-Priesemuth-Stiftung (obecne Liceum Ogólnokształcące). Z wykształcenia fotograf, dziennikarka, a z zamiłowania kronikarka ziemi złotoryjskiej. Redagowała „Goldberg-Haynauer-Nachrichten oraz „Stifter-Express”, które są nieocenionym źródłem wiedzy o naszej okolicy. Z jej inicjatywy powstały pierwsze  klasy dwujęzyczne w LO.

Życzenia pani Juttcie złożyli w imieniu TMZZ Prezes Aleksander Borys i  pan Alfred Michler.

Tutaj do pobrania plik zip z pozostałymi fotografiami ze spotkania.