Pod honorowym patronatem burmistrza Roberta Pawłowskiego, odbył się 6 października. Zadedykowaliśmy ŚP. Zenkowi Bernackiemu – kasztelanowi Zamku Grodziec, członkowi zarządu TMZZ i przewodniczącemu Rady Powiatu. W koncercie wystąpiły zespoły: Sokolik z Karpnik, Kresowy Płomień z Pielgrzymki, Fudżijamki z Proboszczowa oraz soliści: Józef Lachowski i Łukasz Dębicki z Pielgrzymki. Uroczystość uświetnił wykładem o Kresach prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja z Opola. Fragmenty wspomnień złożonych na konkurs o Kresach odczytali uczniowie ZSZ w Złotoryi : Marcin Pettres, Norbert Dąbrowski, Zuzanna Orzechowska, Paweł Bartuzel.

W czasie uroczystości wręczono kwiaty wraz z życzeniami 90-letniej Kresowiaczce – pani Oldze Żejc.

Po uroczystości wszyscy udali się na kresowe łasowanie. Pyszności przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pielgrzymki. Miłośnicy Kresowej Atlantydy mogli nabyć tomy serii wraz z autografem autora – prof. S.Niciei.

A wszystko to można zobaczyć na fotografiach w naszej Galerii.