Wyjazdowe posiedzenie inspirowane było pomysłem realizacji DNIA REGIONALISTY (planowanego na wrzesień) we współpracy z Zagrodą i należało omówić zadania. Cieszy nas deklaracja burmistrza Świerzawy - p. Józefa Kołcza  o wparciu finansowym, ale i tak trzeba będzie szukać sponsorów na poczęstunek dla uczniów - uczestników. 
 
 

 Konferencje przeprowadzono w sali edukacyjnej, gdzie pani Ewelina opowiedziała o krystalizowaniu się pomysłu, szukaniu współtwórców projektu aż po przeprowadzenie zamysłu do stanu obecnego. Zagroda prezentuje się imponująco ale głównym jej atutem jest program, który realizują specjaliści i zapaleńcy. Miłośnicy krajobrazu i wiedzy geologicznej znajdą tu zaspokojenie swoich potrzeb i pasji. To centrum dydaktyczne jest przykładem nowoczesności, która zawędrowała "pod strzechy' i skutecznie rywalizuje z innymi ośrodkami a centra kształcenia geologicznego wspiera fachową pomocą. 

 

Na podsumowanie spotkania przy kawie i słodkościach swoje podwoje podwoje otworzyła Willa Greta.

Wyprawę opisała i sfotografowała Danuta Sosa.