Pani Wioleta Michalczyk, członek Zarządu naszego Towarzystwa,  wraz z panią Małgorzatą Semeniuk i panem Sebastianem Dębickim (oboje z Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce) zostali zaproszeni do udziału w II Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa w Legnicy. W piątek 6 maja 2016 r. prezentowali książkę „Przekazane wartości” oraz poprzednie dwie: „Zatrzymane chwile” i „Zachowane tradycje” w części obchodów, poświęconej prezentacji wydawnictw związanych z Pionierami i pierwszymi latami osadnictwa na Dolnym Śląsku.

Jak można zobaczyć na fotografiach zamieszczonych w naszej Galerii, w/w zostali odznaczeni Krzyżami Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Był to wyraz uznania za podjęte działania dotyczące utrwalania wiedzy o dziejach przyjezdnych, dla których Dolny Śląsk powoli stawał się na trwałe domem. Udzielili także wywiadu do „Studia Wschód” TVP Wrocław.