Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej w 2015 roku zgłosiło kandydatury dra Henryka Borejki i Marii Bielskiej-Wolskiej do Galerii Dolnoślązaków prowadzonej przez Gazetę Wyborczą. Sylwetki obu osób były też prezentowane w Echu Złotoryi: o panu doktorze Borejce w nr 9/2015, a wspomnienia o mamie i szkole SP1 napisane przez p. Alicję Łubkowską w nr 10/2015. 

W piątek 29. kwietnia 2016r. nasze miasto odwiedzili państwo Alicja i Andrzej Łubkowscy. Pani Alicja jako dwunastolatka przyjechała do Złotoryi ze swoją mamą Marią Bielską-Wolską, którą do pracy w szpitalu zwerbował dr Henryk Borejko. Pani Maria była dyplomowaną pielęgniarką z przedwojenną praktyką.

Niestety w 1946 r. pani Wolska nagle zmarła a dziewczynką zajęła się położna - pani Stułko. W wyniku poszukiwań przez Czerwony Krzyż odnaleziono ojca Alicji, który zabrał córkę do siebie. W życiu dorosłym pani Alicja wielokrotnie odwiedzała Złotoryję i swoje szkolne koleżanki. Niestety, wiele z nich i sporo kolegów nie oparło się przeciwnościom życia.

Państwo Łubkowscy nie mogli uczestniczyć w 70. leciu swojej szkoły i teraz nadrobili to składając w towarzystwie Danuty Sosy wizytę w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie przyjęła ich dyrektor szkoły pani Bożena Kraska. Trzygodzinne spotkanie w murach szkoły dostarczyło niezapomnianych przeżyć. Podziwialiśmy materiały Jubileuszowe, w tym kronikę, do której wpisała się także pani Alicja Łubkowska.

 

Wcześniej odbyło się spotkanie w TMZZ, a następnie uroki najbliższej okolicy odsłaniał gościom Bogusław Cetera.  Złotoryjskie zakamarki i cmentarz goście odwiedzili we własnym zakresie. Pani Alicja Łubkowska  od lipca 2015 r. jest członkiem TMZZ i prenumeratorem „Echa Złotoryi.”

Danuta Sosa

Wszystkie zdjęcia z wizyty do obejrzenia w naszej Galerii.