16 września 2023 r. odbyło się konferencja popularno-naukowa poświęcona zbrodni katyńskiej pn. "Złotoryja w cieniu Katynia". Zorganizował ją TMZZ wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi. Konferencję prowadzili złotoryjscy nauczyciele historii: Tomasz Szymaniak i Marcin Woźniak. Udział w niej wzięli zarówno historycy, jak i  członkowie rodzin pomordowanych ofiar, opowiadając o losach bohaterów sprzed 83 lat. otrzymali pamiątkowe guziki katyńskie, przekazane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Mogli także obejrzeć rodzinne pamiątki złotoryjskich rodzin katyńskich na przygotowanej wystawie. Patronatem honorowym objęli konferencję Instytut Pamięci Narodowej i Burmistrz Miasta Złotoryja.

Artykuł Tomasza Szymaniaka na temat konferencji ukazał się w”:Echu Złotoryi”, nr 10/2023, zdj. ze str. Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi.