30 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi odbył się wykład prof. Romana Gorzkowskiego pt. „Co Złotoryja zawdzięcza księciu Henrykowi Brodatemu?”. W wykładzie uczestniczyli zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół w Zagrodnie, Pielgrzymce, LO w Złotoryi, SP 1 w Złotoryi oraz SP3 w Złotoryi. Zgromadzeni zostali błyskawicznie przeniesieni w czasie do XII-XIII wieku. Podczas wykładu otrzymali ogromną porcję informacji o dokonaniach Henryka Brodatego dla Złotoryi i złotoryjan. Wszystko opowiedziane w sposób interesujący i przystępny w oparciu o materiał źródłowy oraz najnowszą literaturę naukową. Dodatkowo wzbogacone ciekawym i często unikalnym materiałem ikonograficznym w postaci rycin, ilustracji i fotografii. Prowadzącemu nie zabrakło także dowcipu i częstych odniesień do współczesności. Wykład był częścią większego przedsięwzięcia mającego upamiętnić książąt piastowskich Śląska związanych ze Złotoryją. 14 kwietnia odbył się w LO w Złotoryi odczyt poświęcony synowi Henryka Brodatego pt. „Henryk Pobożny na tle swojej epoki” Wygłosili go Andrzej Potycz, prawnik i przewodniczący kapituły Bractwa Henryka Pobożnego oraz Roman Gorzkowski.

Artykuł ukazał się na stronie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi. Zdjęcia z wykładu w LO pochodzą z „Gazety Złotoryjskiej” z dn.14.04.2023 r.