Nie zawsze, a raczej rzadko sala konferencyjna Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli bywa tak zapełniona. W trakcie prelekcji w dniu 25 lipca 2022 r. stojący słuchacze świadczą o tym, że była wręcz przepełniona. TMZZ zaprosił na prelekcję „typowych” słuchaczy, złotoryjskich Górnoślązaków z woj. opolskiego i katowickiego oraz panie noszące imię ANNA, które były nam znane. Tak liczną frekwencję spowodował temat oraz osoba prelegenta. Temat wynikał jako kontynuacja poprzednich spotkań poświęconych setnej rocznicy Powstań Śląskich (1919 – 21) – jedynemu zrywowi powstańczemu (obok Powstania Wielkopolskiego), które zakończyło się powodzeniem. W trakcie III Powstania Śląskiego, ciężkie i krwawe walki toczyły się o/na Górze św. Anny. 

Zaproponowany temat zgodził się opracować i przedstawić proboszcz Kościoła św. Jadwigi, o. Bogdan Koczor. Z urodzenia Ślązak z Raciborza, przed restauracją Zakonu Franciszkanów w Złotoryi (2014) przez kilkanaście lat był najmłodszym z proboszczów na Górze św. Anny. Nie wyrzeka się swojej śląskości, a tak czynią niektórzy złotoryjscy Górnoślązacy, obawiając się obsobaczenia (zwrot mojego śp. teścia Bronisława z Kresów) „opcją niemiecką” przez naczelnika państwa, który jakieś dobre słowo o Ślązakach znajdzie dopiero w trakcie wyborów. 

Stare zapiski poświadczają, że już w okresie Państwa Wielkomorawskiego Góra św. Anny była celem pielgrzymek Morawian, Czechów, Ślązaków, ludności z terenów obecnych Niemiec. Kwestia języka nie odgrywała żadnej roli; wszyscy modlili się za coś i o coś w języku serca. W modlitwie i nadziei wszyscy byli pojednani. Spotkanie nie było tanim wiecowaniem – to nie moja wrażliwość, ani wartości. U zarania nie było na Górze św. Anny żadnych nacjonalizmów. Dopiero później zaczęli się tam pojawiać melexowi politycy, którzy obsadzali się w roli prawdziwych patriotów (polskich, niemieckich) i z pozycji swojego fotela (a nie realiów) oceniali i prorokowali. Stąd zaproponowana tematyka i wygłoszenie prelekcji przez o. Proboszcza. Było to najszczęśliwsze rozwiązanie, ponieważ o. Bogdan znany jest nie tylko ze swojej wiedzy kapłańskiej, ale także z tego, iż nie „uprawia” drętwego, dydaktyzującego kaznodziejstwa – słuchacze prelekcji otrzymali kolejny raz potwierdzenie tego. O. Bogdan w sposób klarowny analizował elementy tematu łącząc je w całość, wzbogaconą przekazem multimedialnym. 

Kraina św. Anny z Górą św. Anny to moja rodzinna ziemia, a sama góra – górą domową.  „Mój” Brożec znajduje się w odległości zaledwie 15 km. Górę św. Anny widzę niemal z progu rodzinnego domu. Kraina św. Anny to przestrzeń pojednania kultur, języków, pokoleń. Moja babka Florentyna Śmiech z d. Malkowsky bardzo często śpiewała (w domu, w polu) modlitewną pieśń do i o św. Annie: „Ja sobie wybrałam za obronę” (wierni epigoni naczelnika państwa niech szukają odpowiedzi, kto Ślązaków tego nauczył?). Przecież szkoła była tu niemiecka, kościół także). Na zakończenie swojego wystąpienia o. Bogdan zaintonował pierwszą zwrotkę pieśni z refrenem: 

Niech się jak chce 

Ze mną dzieje 

W tobie święta Anno 

Mam nadzieję. 

Każdy z uczestników otrzymał z rąk o. Bogdana i prezeski TMZZ K. Tuchowskiej pełen tekst tej pieśni. A więc „liturgia” słowa została dopełniona śpiewem (a kto śpiewa, ten modli się podwójnie).  

I to jeszcze nie koniec ze śpiewem. Jako Ślązak tej krainy z niemałą dumą i satysfakcją przypomniałem, a niektórym po raz pierwszy uświadomiłem, że słynna pieśń średniowieczna długo wykonywana jako hymn Polski – GAUDE MATER POLONIA (Raduj się Matko Polsko) – powstał nie gdzie indziej, tylko w tej krainie: skomponował ją Benedykt z Kielczy w pow. strzelecko – opolskim. I ten hymn w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego „BACALARUS” także z dumą odtworzyłem. Elementami także wzbogacającymi spotkanie był proporczyk woj. opolskiego oraz 3 kamienie z Góry św. Anny znamionujące elementy tematu: modlitwę, nadzieję i pojednanie.

„Przidą zaś!”

W gwarze śląskiej oznacza to ponowne zaproszenie. Te słowa kieruję do o. Bogdana jako zaproszenie do wygłoszenia kolejnych prelekcji. TMZZ będzie chciał wspominać postać patronki Śląska św. Jadwigi Śląskiej, której 880. rocznica śmierci przypada w przyszłym roku. Przewiduje się 4 prelekcje oraz spacerowy rajd osób noszących imię Jadwiga i Henryk na zamek w Rokitnicy w dn. 11 kwietnia 2023 r. (data nadania Złotoryi praw miejskich). Jadwiga Śląska – i jako księżna, i jako święta w modlitwie wzbudzała nadzieję na pojednanie między ludźmi i narodami.

Skład komputerowy: K. Rybicka
Obróbka zdjęć i tekstu: U. Gałązka  

Alfred Michler
26 VII 2022