Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej serdecznie zaprasza na multimedialny wykład pt.: ROLA RODZINY I FIRMY BUDOWLANEJ URBAN W HISTORII ZŁOTORYI I ŚLĄSKA, który wygłosi Pan Prof. dr. Georg Urban ze Stuttgartu.

Wykład odbędzie się 27 maja 2022 roku o godz. 17.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Alfred Michler 797 649 913

Przewodnicząca Rady Programowej Prezes TMZZ Wioleta Michalczyk Kazimiera Tuchochowska

"Na Ziemi Złotoryjskiej jedna z gałęzi rodziny występuje w XVII w. – w Złotoryi na początku XIX w. Wybitnego znaczenia rodzinie przysporzyła jej działalność gospodarcza, szczególnie w budownictwie. Wielce znaczące obiekty firma budowlana pobudowała na całym Dolnym Śląsku, np. w Cieplicach, Krzeszowie. W samej Złotoryi jej dziełem jest m.in. gmach Sądu Rejonowego, budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, obiekty późniejszej firmy Centrum Budowlane Posadowski, gmach Liceum Ogólnokształcącego (145. rocznica), wiele linii kolejowych. Dziadek Profesora ufundował witraż w Kościele św. Jadwigi, a on sam wysoką kwotą wsparł budowę Obelisku Ludzkiego Przemijania."